Finansal Yönetim Cilt 1. Sermaye Piyasaları

Finansal Yönetim Cilt 1. Sermaye Piyasaları
Finansal Yönetim Cilt 1. Sermaye Piyasaları

Finansal Yönetim Cilt 1. Sermaye Piyasaları

Bölüm 1. Finansal Piyasalar
Bölüm 2. Gelişmekte Olan Piyasalar
Bölüm 3. Paranın Zaman Değeri
Bölüm 4. Sabit Getirili Menkul Kıymetler
Bölüm 5. Mortgage
Bölüm 6. Tahvil Değerlemesi
Bölüm 7. İMKB Tahvil ve Bono Piyasası Takas İşlemleri Uygulama Esasları
Bölüm 8. Değişken Getirili Menkul Kıymetler
Bölüm 9. Temel Analiz
Bölüm 10. Teknik Analiz
Bölüm 11. Halka Arz İşlemleri
Bölüm 12. Yatırım Fonları
Bölüm 13. Risk ve Getiri
Bölüm 14. Portföy Yönetimi
Bölüm 15. Geleneksel ve Modern Portföy Yaklaşımları
Bölüm 16. Portföy Performansının Ölçülmesi