Finansal Yönetim Cilt 2. Finansal Tablolar ve Yatırım Yönetimi

Finansal Yönetim Cilt 2. Finansal Tablolar ve Yatırım Yönetimi
Finansal Yönetim Cilt 2. Finansal Tablolar ve Yatırım Yönetimi

Finansal Yönetim Cilt 2. Finansal Tablolar ve Yatırım Yönetimi

Bölüm 17. Finansal Tablolar
Bölüm 18. Finansal Tablolar Analizi
Bölüm 19. Finansal Planlama
Bölüm 20. Finansal Planlama Yöntemleri
Bölüm 21. Bütçeleme
Bölüm 22. İşletme Sermayesi Yönetimi
Bölüm 23. Stok Yönetimi
Bölüm 24. Alacak Yönetimi
Bölüm 25. Nakit Yönetimi
Bölüm 26. Sermaye Yapısı Kararları
Bölüm 27. Kar Dağıtım Politikaları
Bölüm 28. Proje Finansmanı
Bölüm 29. Yatırım Projeleri Analizi
Bölüm 30. Forfaiting (Alacağın Kırdırılması)
Bölüm 31. Finansal Kiralama (Leasing)
Bölüm 32. Factoring (Alacağın Devredilmesi)