Girişimcilik ve Sermaye Tedarik Yöntemleri

Girişimcilik ve Sermaye Tedarik Yöntemleri
Girişimcilik ve Sermaye Tedarik Yöntemleri

Girişimcilik ve Sermaye Tedarik Yöntemleri

Bölüm 1. Girişimciliğin Tanımı ve Genel Çerçevesi

Bölüm 2. Girişimcilik Türleri

Bölüm 3. Girişimcilikte Kişilik ve Kültür

Bölüm 4. Bilişsel Girişimcilik ve Karar Verme

Bölüm 5. Girişimcinin Ekonomik Rolü

Bölüm 6. Girişimcilikte Başarı, Paydaşlar ve Sosyal Sorumluluk

Bölüm 7. Girişimcilikte Vizyon, Misyon, Amaç ve Strateji

Bölüm 8. Girişimci Organizasyon

Bölüm 9. Girişimci Olmak İçin Gerekli Olan Yetenek, Kalite ve Fon Kaynakları

Bölüm 10. Türkiye’de Girişimcilere ve Kobi’lere Sağlanan Destekler