Güncel Ekonomik Sorunlar – Dünya Ekonomisi

Güncel Ekonomik Sorunlar – Dünya Ekonomisi
Güncel Ekonomik Sorunlar - Dünya Ekonomisi

Güncel Ekonomik Sorunlar – Dünya Ekonomisi

Bölüm 1. Dünya Ekonomisi Nereye Gidiyor?

Bölüm 2. Dünya Ekonomisinde Hammadde Fiyatlarının Yarattığı Kaos

Bölüm 3. Küreselleşmenin Getirisi: Ekonomik Krizler

Bölüm 4. Döviz Kuru Sistemleri ve İşleyişi

Bölüm 5. Küresel Ekonomik Düzeyde Vergi Rekabeti

Bölüm 6. Uluslararası Kuruluşlar

Bölüm 7. Gelişmekte Olan Ülkelerin Kalkınmasında Turizm Sektörü

Bölüm 8. Uluslararası Ticaret Teorileri