Uluslararası Bankacılık ve Finansal Sistemler İkinci Baskı

Uluslararası Bankacılık ve Finansal Sistemler İkinci Baskı
Uluslararası Bankacılık ve Finansal Sistemler İkinci Baskı

Uluslararası Bankacılık ve Finansal Sistemler İkinci Baskı

Bölüm 1

Konu 1: Uluslararası Bankacılık
Konu 2: Uluslararası Bankacılık İşlemleri ve Faaliyetleri

Bölüm 2

Konu 3: EURO Piyasalar
Konu 4: Ülke Riski
Konu 5: Sendikasyon Kredileri
Konu 6: ECU Tahvil

Bölüm 3

Konu 7: Serbest Bölgeler ve Kıyı Bankacılığı
Konu 8: Franchising
Konu 9: Venture Kapital (Risk Sermayesi)