Öğrenim Durumu

Lise: Kabataş Erkek Lisesi, 1973
Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği, 1979
Yüksek Lisans: Kanada Montreal, Concordia Üniversitesi Ekonomi, 1983
Doktora: Boğaziçi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1989