Doktora Tezleri

10- Sayıner M.A., “İş etiğinde uygulama yöntemleri ve bireysel konum seviyesinin iklim düzeyine etkisi”, Beykent Üniversitesi S.B.E., 2016.
 
9- Adak S., “Türkiye’de faaliyet gösteren aile şirketlerinin kurumsallaşma düzeylerinin dış ticaret açığı üzerine etkisi”, Beykent Üniversitesi, S.B.E., 2016.
 
8- Açıkgöz, A.F., “Bankalar için işletmelerin kredi taleplerinin değerlendirilmesinde yeni bir ölçüt önerisi: Net İşletme Sermayesinin gelecekteki değeri”, Trakya Üniversitesi S.B.E., 2014.
 
7- Aksoy, M., “Organizasyon Kültürünün ve Öğrenme Yeteneklerinin Sınır Ötesi Satın Almalardaki Etkinliği ve Performans Etkisi: Türk Bankacılığında Deneysel Değerlendirme”, Beykent Üniversitesi, SBE, 2012.
 
6- Kosova, G., “Ayrışma Teorisi ve Gelişmekte Olan Ekonomilerde ABD Etkisi”, Kadir Has Üniversitesi, ISS, 2011.
 
5- Çıtak, S., “Tek ve Çok Faktörlü Modellerin Beklenti Analizi ve Türk Finans Sektöründe Uygulanması”, Kadir Has Üniversitesi, SBE, 2010.
 
4- Selvi, G., “Türkiye Bankacılık Sektöründe Yabancı Sermaye Analizi ve AB Ülkeleri Karşılaştırması”, Kadir Has Üniversitesi S.B.E., 2010.
 
3- Başak, R., “Ekonomik Gelişmeler ve Türk Bankacılık Sektöründe 1980 Sonrası Yaşanan Krizlerin Analizi”, Kadir Has Üniversitesi S.B.E., 2009.
 
2- Taşçıyan, A., “Emeklilik Yatırım Fonları Performanslarının Klasik Performans Ölçüm Yöntemleri ve Veri Zarflama Analizi ile Değerlendirilmesi”, Kadir Has Üniversitesi S.B.E., 2009.
 
1- Erbay, R., “Gelişmekte Olan Ülkelerde Tarım Ürünlerinin Futures(Gelecek) ve Options(Opsiyon) Piyasaları Türkiye Örneği (Prof. Dr.İ.Hakkı İNAN ile birlikte)”, Trakya Üniversitesi F.B.E, 2002.