Kitaplar

Kitaplar
 
25- Toraman, C., Apak, S., Karabulut, R., Erol, M., History Of Middle East Accounting- Islamic Period in the History of Middle East Accounting (750-1839), Editör: Muhsin Aslan, T.C. Sayıştay Başkanlığı, 2018.
 
24- Apak, S. Net working capital versus marketing in agriculture sector of Turkey, Lambert Academic Publishing, 2018.
 
23- Apak, S., Karabulut, R. Erol, M. Orta Doğu Muhasebe Tarihi (M.Ö. 3000-M.S. 2000) – İslami Dönem, T.C. Sayıştay Bakanlığı, Cilt II, 2018.
 
22- Apak S., and S. G. Gunay, Temel Finansal Matematik Excel Uygulamalı, Paradigma Akademi Yayınları, Basım sayısı:2, Istanbul 2015.
 
21- Apak S., and S. G. Gunay, Temel Finansal Matematik, Dergah Publishing, Istanbul 2015.
 
20- Apak, S. ve E. Demirel, Finansal Yönetim (Cilt 2) Finansal Tablolar Analizi ve Yatırım Yönetimi, 2. Baskı, Papatya Yayıncılık, İstanbul, 2013. (ISBN: 9786054220038) (Kitap)
 
19- Apak, S. ve E. Demirel, Finansal Yönetim (Cilt 1) Sermaye Piyasaları, 2. Baskı, Papatya Yayıncılık, İstanbul, 2013. (ISBN: 9786054220021) (Kitap)
 
18- Apak, S. ve M. Uyar, Türev Ürünler ve Finansal Teknikler, Beta, İstanbul, 2011. (ISBN. 9786053775508) (Kitap)
 
17- Apak, S. ve S. G. Günay, Finans Matematiği, Papatya Yayıncılık, İstanbul, 2011 (Kitap)
 
Apak, S. Not working capital versus marketing in agriculture sector of Turkey, Lambert Academic Publishing, 2018.
 
16. Apak, S., Karabulut, R. Erol, M. Orta Doğu Muhasebe Tarihi (M.Ö. 3000-M.S. 2000), Sayıştay Bakanlığı, Cilt II, 2018 .
 
15- Apak S., and S. G. Gunay, Temel Finansal Matematik, Dergah Publishing, Istanbul 2015.
 
14- Apak, S. ve M. Uyar, Türev Ürünler ve Finansal Teknikler, Beta, İstanbul, 2011. (ISBN. 9786053775508) (Kitap)
 
13- Apak, S. ve S. G. Günay, Finans Matematiği, Papatya Yayıncılık, İstanbul, 2011 (Kitap)
 
12- Apak, S., K. H. Taşçıyan ve M. Aksoy, Girişimcilik ve Sermaye Tedarik Yöntemleri, Papatya Yayıncılık, İstanbul, 2010. (ISBN: 9786054220250) (Kitap)
 
11- Apak, S. ve E. Demirel, Finansal Yönetim (2 Cilt), Papatya Yayıncılık, İstanbul, 2009. (ISBN: 978-605-4220-02-1 ve 978-605-4220-02-2) (Kitap)
 
10- Apak, S. ve A. Aytaç, Küresel Krizler ve Türkiye, Avcıol Yayıncılık, İstanbul, 2009. (ISBN: 978-975-7429-68-5) (Kitap)
 
9- Apak, S., “Uluslararası Kuruluşlar”, Güncel Ekonomik Sorunlar: Dünya Ekonomisi, ed. Sadi Uzunoğlu, Literatür Yayınları, 95-108, İstanbul, Kasım 2007.(ISBN: 978-975-04-0432-0) (Kitap Bölümü).
 
8- Apak, S., “Bankacılık”, Türk Dünyası Kültür Atlası, Türk Kültürüne Hizmet Vakfı, Türkiye Cumhuriyeti Cilt 2, ss. 45-63, İstanbul, 2006.
 
7- Uzunoğlu, S., S.Apak ve F. Açıkgöz, AB Müzakere Sürecinde KOBİ’lerin Korunması ve Uyum Stratejileri, Yayın No 2005-36, İstanbul Ticaret Odası Yayınları, İstanbul, 2005.
 
6- Apak, S., “Edirne Ekonomisinde Sanayinin Yeri ve Önemi”, Edirne İlinin Ekonomik Gelişmesi, İktisadi Araştırmalar Vakfı Yayını, 2003/168, ss.61-81, Edirne, 2003.
 
5- Apak, S., Borsa, Bilim ve Teknik Yayınevi, İstanbul, Ağustos 1996.
 
4- Apak, S., Uluslararası Finansal Teknikler, Bilim ve Teknik Yayınevi, 2. Baskı, İstanbul, Nisan 1995.
 
3- Apak, S., Uluslararası Bankacılık ve Finansal Sistemler, Bilim ve Teknik Yayınevi, 2. Baskı, İstanbul, Nisan 1995.
 
2- Apak, S., Yurtdışı İşçi Gücü ve Türkiye Ekonomisi, Cem Yayınları, İstanbul, Haziran 1993.
 
1- Apak, S., Türkiye ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Ekonomik İstikrar Uygulamaları, Anahtar Yayınları, İstanbul, Mayıs 1993.