Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan, Bildiri Kitabında Basılmayan Bildiriler

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan, Bildiri Kitabında Basılmayan Bildiriler
 
4- Apak, S., “The Future of Accounting and Accounting Profession” World Conferece Series II, İstanbul Ticaret Üniversitesi, İstanbul, 30 Mayıs – 3 Haziran 2007.
 
3- Apak, S., “2005 Yılında Bankacılık Sektörü”, Türkiye ve Dünya Ekonomisinde Yaşanan Genel Sorunlar ve Beklentiler Konferansı, Karaelmas Üniversitesi, Zonguldak, 6 Nisan 2006.
 
2- Apak, S., “Türk Bankacılık Sisteminde Risk Kaynakları ve Yönetimi”, 5. Türkiye Finans Eğitim Sempozyumu, Balıkesir Üniversitesi Bandırma İİBF, Bandırma, 11-14 Kasım 2001.
 
1- Apak, S., “Türkiye Sorunlarına Çözüm Konferansı IV (Sınır Ticareti)”, Ziraat Mühendisleri Odası, Edirne, 2001.