Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
 
65- Aslan, M., Apak, S., Erol, M., “Cumhuriyet Döneminde Muhasebe ve Finans Alanına Katkı Veren Öncülerden A. Hikmet Keyman (1905–1969)”, Muhasebe ve Finans Tarihi Araştırmaları Dergisi, vol. 19, pp. 111-130, 2020.
 
64. Apak, S., Erol, M., “Bankalar Tarafından İşletmelere Kredi Kullanımında Getirilen Yenilikler”, İktisadi Araştırmalar Vakfı Dergisi, pp. 34-37, 2020.
 
63. Açıkgöz, A. F., Apak, S., “A Conceptual Proposal on Blockchain Distributed ledger of corporate liquidity”, Journal of Yasar University, vol. 14, no. 53, pp. 31–41, 2019.
 
61. Açıkgöz, A. F, Demirkol, C. Apak S., “Türkiye’deki İnşaat Sektörü Üzerine Seçilmiş Değişkenler ile Uzun Dönemli Bir İnceleme”, İktisadi Araştırmalar Vakfı Yıllık Dergisi, vol. 2019, pp. 36-42, 2019.
 
60. Açıkgöz, A. F, Demirkol, C. Apak S., “The effects of liquidity on inventory Evidence form forestry products subsector in Turkey,” Eurasian Journal of Forest Science, vol. 6, pp. 98–110, 2018.
 
59. Açıkgöz, A. F, Demirkol, C. Apak S., “Türkiye de Tarım Sektörünün Kısa Vadede Ticari Borç ve Banka Kredisi Kullanım Düzeylerinin Tüm Sektörler ile Karşılaştırılması,” İktisadi Araştırmalar Vakfı Yıllık, vol. 2018, no. 30, pp. 52–57, 2018.
 
58. A. F. Açıkgöz, Demirkol, C. Apak S. “Türkiye’deki İnşaat Sektörü Üzerine Seçilmiş Değişkenler İle Uzun Dönemli Bir İnceleme”, İktisadi Araştırmalar Vakfı Yıllık Dergisi, 2019.
 
57. Apak S., “Yayınlar ve Atıflar üzerine Nüfus ve GSYH Ekseninde Bir İnceleme”, Türkiye Ekonomi Kurumu Dergisi, Cilt 4, Sayı:2, 61-73, Ankara, 2016.
 
56. Apak S., M. Erol, S. Öztürk, “Muhasebe ve Finans Tarihi Araştırmaları Dergisinde Yayınlanan Makalelerin Bibliometrik Analizi, MUFTAV Dergisi, Sayı:11, s.111-124, June 2016.
 
55. Apak S., E. R. Erbay, A. F. Açıkgöz, “Türkiye’deki İşletmelerde Kısa Vadeli Banka Kredileri ile Hazır Değerler Arasındaki İlişkinin Uzun Dönemde Değerlendirilmesi”, İktisadi Araştırmalar Vakfı Yıllık Dergisi, Sayı: 28, 2016.
 
54. Apak S., D. B. Pırıldak, “Yunanistan Ekonomik Krizi ve Etkilerine İlişkin Değerlendirme”, İktisadi Araştırmalar Vakfı Yıllık Dergisi, Sayı: 27, 2015.
 
53- Gözkaman A., P. Bal, S. Apak, “Siriza Hükümeti ve Türk-Yunan ilişkilerine etkisi”, Trakya University e- Journal, June 2015.
 
52- Apak, S. ve A. Tay, “Osmanlı Devletinin 19. Yüzyıldaki Finansal Sisteminde Osmanlı Bankası’nın Yeri ve Faaliyetleri”, MUFİTAD Dergisi, Sayı:3, 63-103 (Temmuz 2012). Index: Ebscohost, Asos
 
51- Apak, S. ve A. F. Açıkgöz, “Türkiye’de Katılım Bankacılığının Bankacılık Sektöründeki Yeri ve Finansal İstikrara Katkısı”, MUFİTAD Dergisi, Sayı 1, 70-85 (Temmuz 2011). Index: Ebscohost, Asos
 
50- Apak, S. ve M. Uyar, “IMF-Türkiye İlişkileri ve Bankacılık Sektörü”, MUFAD Dergisi, Sayı 47, 41–57 (Temmuz 2010). Index: TÜBİTAK, EBSCO
 
49- Apak, S. ve G. Yılmaz, “G20 Ülkeleri ve Küreselleşme”, MUFAD Dergisi, Sayı 46, 11–24 (Nisan 2010). Index: TÜBİTAK, EBSCO
 
48- Apak, S. ve G. Yılmaz, “Finansal Kriz Döneminde Türkiye’de Kredi Kartları”, MUFAD Dergisi, Sayı 44, 38–45 (Ekim 2009). Index: TÜBİTAK, EBSCO
 
47- Apak, S. ve K.H. Taşçıyan, “Morningstar Yıldız Derecelendirme Sistemi ile Türk Emeklilik Yatırım Fonlarının Performanslarının Değerlendirilmesi”, MUFAD Dergisi, Sayı 44, 80-90 (Ekim 2009). Index: TÜBİTAK, EBSCO
 
46- Apak, S. ve G. Yılmaz, “Türkiye’de Kriz Döneminde Açıklanan Ekonomik Önlem Paketleri”, MUFAD Dergisi, Sayı 43, 19–23 (Temmuz 2009). Index: TÜBİTAK
 
45- Apak, S. ve E. Atay, “Bankacılık Sektöründe Operasyonel Riskin Minimize Edilmesi ve Altı Sigma Uygulamaları”, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 11, Sayı 1, 165–180 (Haziran 2009). Index: TÜBİTAK
 
44- Apak, S., “Küresel Kriz ve Türkiye”, MUFAD Dergisi, Sayı 42, 26-39 (Nisan 2009). Index: TÜBİTAK
 
43- Apak, S., “G20 Londra Toplantısı (2 Nisan 2009) ve Türkiye’ye Ekonomik Etkileri”, Jeopolitik Dergisi, Yıl 8, Sayı 64, 57-60 (Mayıs 2009).
 
42- Apak, S., “1929 ve 2008 Krizlerinin Karşılaştırılması: Dünya ve Türkiye Örneği”, Jeopolitik Dergisi, Yıl 8, Sayı 62, 29-36 (Mart 2009).
 
41- Apak, S. “Küresel Finansal Kriz, G20 Konferansı ve Türkiye”, Beykent Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Dergisi, Cilt 1, Sayı 2, 1–11 (Güz 2008). ISBN: 1307-6108
 
40- Apak, S., “1929 ve 2008 Krizlerinin Karşılaştırılması: Dünya ve Türkiye Örneği”, MUFAD Dergisi, Sayı 41, 6-15 (Ocak 2009). Index: TÜBİTAK
 
39- Apak, S., “Küresel Krizde Çelişen Kararlar”, Jeopolitik Dergisi, Yıl 7, Sayı 59, 42-46 (Aralık 2008).
 
38- Apak, S., “Küresel Krizler ve Türkiye”, Jeopolitik Dergisi, Yıl 7, Sayı 57, 19-22 (Ekim 2008).
 
37- Apak, S., A. Uçak ve E. Sarıdoğan, “Current Account Sustainability in Turkish Economy”, Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt 24, Sayı 1, 1-20, ISSN: 1300-7262-689 (Ağustos 2008).
 
36- Apak, S. ve A. Tavşancı, “Türkiye’de Yabancı Bankacılığın Gelişimi ve Ekonomi Politikaları ile Uyumu”, Maliye ve Finans Yazıları Dergisi, Yıl 22, Sayı 80, 33–53 (Temmuz 2008).
 
35- Apak, S. ve G. Elverici, “İstanbul’un Finans Merkezi Olması Projesinin Değerlendirilmesi”, Active-Bankacılık ve Finans Dergisi, Yıl 9, Sayı 55, 36-45, ISSN: 1301-9252 (Nisan 2008).
 
34- Apak, S., “AB Ülkeleri ve Türkiye Anayasalarında Ekonomi”, Maliye ve Finans Yazıları Dergisi, Yıl 22, Sayı 79, 15-43 (Nisan 2008).
 
33- Apak, S., “‘İstanbul’un Finans Merkezi Olması’ Projesinin Değerlendirilmesi”, MUFAD Dergisi, Sayı 38, 9-20 (Nisan 2008). Index: TÜBİTAK
 
32- Gençler, A. ve S. Apak, “Marginalized Migration: Trends and Policies”, Sosyal Siyaset Konferansları, 53. Kitap, 331–358, ISSN: 1304–0103 (2007).
 
31- Apak, S., “Yabancı Bankalar ve Bankalar Kanunu”, MUFAD Dergisi, Sayı 36, 18-25 (Ekim 2007). Index: TÜBİTAK
 
30- Apak, S. ve E. Tunalı, “İnşaat Sektöründe Nakit Yönetimi”, MUFAD Dergisi, Sayı 36, 50-59 (Ekim 2007). Index: TÜBİTAK
 
29- Apak, S. ve E. Tunalı, “Otomotiv Yan Sanayi ve KOBİ’ler”, MakinaTek Dergisi, ISSN 1303-4790, Sayı 117, 44-49 (Temmuz 2007/07).
 
28- Apak, S., “2007 Yılı Başlarında Türk Bankacılık Sektörü”, MUFAD Dergisi, Sayı 35, 30–39 (Temmuz 2007). Index: TÜBİTAK
 
27- Apak, S. ve A. Uçak, “Ekonomik Büyümenin Anlamlılığı ve Gelişmişlik: Türkiye Ekonomisi Üzerine Bir İnceleme”, MUFAD Dergisi, Sayı 34, 57–65 (Nisan 2007). Index: TÜBİTAK
 
26- Apak, S. ve A. Tavşancı, “Bankacılık Kredileri ve Yabancı Sermaye Yatırımlarının Politik Riske Göre Değerlendirilmesi: Türkiye Örneği”, MUFAD Dergisi, Sayı 33, 31–43 (Ocak 2007). Index: TÜBİTAK
 
25- Apak, S., “2006 Yılı Başında Türk Bankacılık Sektörü”, MUFAD Dergisi, Sayı 31, 25–32 (Temmuz 2006). Index: TÜBİTAK
 
24- Apak, S., “2005 Yılı Başlarında Türkiye Ekonomisi ve Bankacılık Sektörü”, MUFAD Dergisi, Sayı 27, (Temmuz 2005). Index: TÜBİTAK
 
23- Apak, S., D. Küçükaltan, A. Oğuzhan ve E. Boyacıoğlu, “Bölgesel Kalkınmada Kültürel Turizmin Etkisi, Kırkpınar Yağlı Güreşler Örneği”, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Vol. 6, No:1, 15–36 (Haziran 2005). Index: TÜBİTAK
 
22- Apak, S., “Yeniden Şekillenen Dünya ve Türkiye”, İktisat Dergisi, Sayı 457-458, 61-88, (Ocak-Şubat 2005).
 
21- Apak, S., “Avrupa Birliğine Geçiş Sürecinde Türkiye-AB Programları”, Oluşum Dergisi, Yıl:12, Sayı 48, 8–21 (Ekim 2004).
 
20- Apak, S., “2003 Yılında Bankacılık Sektörü”, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Vol. 3, No:1, 167–173 (2004). Index: TÜBİTAK
 
19- Apak, S., “2003 Yılı Sonunda Bankacılık Sektörü”, MUFAD Dergisi, Sayı 23, 17–27 (Temmuz 2004). Index: TÜBİTAK
 
18- Apak, S., “Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler”, Trakya Üniversitesi Dergisi, Sayı:15, 18–19 (Ocak 2004).
 
17- Apak, S., “2003 Yılında Bankacılık Sektörü”, MUFAD Dergisi, Sayı 21, 31–35 (Ocak 2004). Index: TÜBİTAK
 
16- Apak, S., “Edirne İli Lalapaşa-Süloğlu İlçeleri ve Köyleri Gelir Yapısı Araştırması”, MUFAD Dergisi , Sayı 18, 71–74 (Nisan 2003). Index: TÜBİTAK
 
15- Apak, S., “2003 Yılında Bankacılık Sektörü”, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:3, Sayı 1, 167-174 (Ocak 2003). Index: TÜBİTAK
 
14- Apak, S., “Yabancı Yatırımcılar Açısından Türk Eurobond’larının Portföy Stratejisi”, MUFAD Dergisi, Sayı 17, 19–25 (Ocak 2003). Index: TÜBİTAK
 
13- Apak, S. ve F. Yıldız, “Türk Finansal Piyasaları ve Bankacılık Sektöründe Etik”, Türk Kooperatifçilik Kurumu Hakemli Dergi, Sayı 138, 30–42 (Aralık 2002).
 
12- Apak, S., “Türk Bankacılığında İstanbul Yaklaşımı”, MUFAD Dergisi, Sayı 16, 21–26 (Ekim 2002). Index: TÜBİTAK
 
11- Apak, S., A. Oğuzhan ve A. Aytaç, “Yurt Dışına İşçi Göçü ve Türkiye Ekonomisine Etkileri”, Kentleşme Göç ve Yoksulluk, Türkiye Sosyal Bilimler Derneği, 1.Bölüm, 151-195, (2002).
 
10- Apak, S., “Arjantin Krizi ve Türkiye”, MUFAD Dergisi, Sayı 14, 38–40 (Nisan 2002). Index: TÜBİTAK
 
9- Apak, S., “Yeni Bankacılık Yasası Değişiklikleri”, MUFAD Dergisi, Sayı 14, 41–47 (Nisan 2002). Index: TÜBİTAK
 
8- Apak, S., “Bankacılık Sektörünün Yeniden Yapılandırılması, Risk Yönetimi ve BDDK’nın Gelişme Stratejisi”, MUFAD Dergisi, Sayı13, 54–60 (Ocak 2002). Index: TÜBİTAK
 
7- Apak, S., “Bankacılık Sektörü, BDDK ve Fon Bankaları”, İktisat Dergisi, Sayı 417, 26–30 (Aralık 2001).
 
6- Apak, S., “Bankacılık Sektöründe Yeniden Yapılandırma, BDDK ve Fon Bankaları”, MUFAD Dergisi, Sayı 12, 35–41 (Ekim 2001). Index: TÜBİTAK
 
5- Apak, S., “Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ve Fondaki Bankalar”, MUFAD Dergisi, Sayı 11, 30–34 (Temmuz 2001). Index: TÜBİTAK
 
4- Apak, S., “Ekonomide Güven ve Yönetim”, MUFAD Dergisi, Sayı 10 (Nisan 2001). Index: TÜBİTAK
 
3- Apak, S., “Türkiye’de Bankacılık Sistemi, Gelişimi ve Sorunları”, MUFAD Dergisi, Sayı 9, 62–64 (Ocak 2001). Index: TÜBİTAK
 
2- Apak, S., “Türkiye Ekonomisinin Ekonometrik Modelleri”, İktisat Dergisi, Sayı 342, 79-80. (Ekim 1993).
 
1- Apak, S., “Türk Bankacılık Sisteminde Uluslararası Bankacılık İşlemleri ve İlişkiler”, Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Dergisi, (Aralık 1991).