Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan, Bildiri Kitabında Basılmayan Bildiriler

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan, Bildiri Kitabında Basılmayan Bildiriler
 
2- Apak, S., S. Uzunoğlu ve A. Atakişi, “Enerji Pazarında Avrasya Ülkelerinin Küresel Etkinliğin Artırılmasında Finansal Piyasaların Önemi,” Küreselleşme Bağlamında Avrasya Toplumları, Uluslararası Konferans, Uluslararası Alatoo Üniversitesi, Bişkek, Kırgızistan, 30 Mart 2006.
 
1- Apak, S., “Balkan Bankalar Birliği’nin 21.Yüzyıldaki Rolü”, I. Uluslararası Balkan Sempozyumu, Edirne, 20-21, Nisan 2000.