Uluslararası Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Uluslararası Dergilerde Yayınlanan Makaleler
 
5. Türkiye’de Tarım Sektörünün Kısa Vadede Ticari Borç ve Banka Kredisi Kullanım Düzeylerinin tüm Sektörler ile Karşılaştırılması/İktisadi Araştırmalar Vakfı Yıllık Dergisi, Sayı: 30, 2018.
 
4- Apak, S., B. Şapçı ve A. Kubaş, “Diving Tourism in the Gulf of Soros”, New Knowledge, Issue 4, 109-115, University of Agribusiness and Rural Development, Bulgaria, December 2012.
 
3- Apak, S., V. Akman, S. Çankaya ve S. Sönmezer, “The Case for Gold Revisited: A Safe Haven or a Hedge?”, Emerging Markets Journal, Vol.2, No.2, 1-8, University of Pittsburgh, 2012.
 
2- Apak, S., E. Tunalı ve E.S. Kurt, “Economy in EU Countries’ Constitutions and Turkish Constitution (I),” The Economy 21 Journal of the Faculty of Economics, „Petre Andrei” University of IASI, Year VI, No. 1(19), Trim. I, 6–10, 2008, ISSN: 1584–1170.
 
1- Apak, S., E. Tunalı ve E.S. Kurt, “Economy in EU Countries’ Constitutions and Turkish Constitution (II),” The Economy 21 Journal of the Faculty of Economics, „Petre Andrei” University of IASI, Year VI, No. 4(22), Trim. 4, 9–16, 2008, ISSN: 1584–1170.