Akademik Unvanlar

Doçentlik: Gebze Y.T.E., Uluslararası Ekonomi ve Gelişme Ekonomisi, 1993
Profesörlük: Trakya Üniversitesi, Muhasebe ve Finansman, 1999
Beykent Üniversitesi, Uluslararası Ticaret, 2008
Beykent Üniversitesi, Bankacılık ve Finans, 2011
Halen: Esenyurt Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği, 2016