Türev Ürünler ve Finansal Teknikler

Türev Ürünler ve Finansal Teknikler
Türev Ürünler ve Finansal Teknikler

Türev Ürünler ve Finansal Teknikler

Küreselleşme, her boyutta olduğu gibi, dünya finans sektöründe de çeşitliliğe yol açmıştır. Bir yanda yeni finansal ürünler ve uluslararası yatırımcılar, diğer yanda büyüyen sanayiler ve dünya ticareti, piyasaların karşılıklı etkileşimini derinleştirmiştir. Kurulan hassas dengeler üzerinde, risk yönetimi en önemli unsurlardan biri haline gelmiştir. Bu kitabımız, finans alanında güncel risk yönetimi kavramlarının ve piyasalarla ilişkilerinin doğru tanımlanması amacıyla siz değerli öğrenci, akademisyen, yönetici ve girişimcilerimiz için bir başvuru kaynağı olarak hazırlanmıştır.

Kitabın birinci kısmı türev piyasalarına ayrıldı. Türev piyasalarındaki mekanizmalar ve bunların nasıl işlediği anlatıldı. Döviz kuru ve faiz değişkenleri çerçevesinde türev piyasalarındaki enstrümanların neler olduğu kapsamlı bir şekilde tarif edildi.

Çalışmanın ikinci kısmında Türkiye’de en sık kullanılan finansal tekniklere değinildi. Dünyada halen sürmekte olan ekonomik ve finansal krizin etkisi altında, güncel konular değerlendirildi.

Üçüncü kısımda dünya finans hizmetlerini tamamlayıcı yapılar üzerinde duruldu. Ortaya çıkmakta olan yeni kuruluşlar, kriterler ve işbirlikleri mercek altına alındı.

Görüleceği üzere kitabımızda, finansal risk yönetimi kapsamında, türev piyasalarının
ve finansal tekniklerin olağan mekanizmalarının yanında, kriz ve toparlanma dönemleriyle ilgili yorumlara da yer verildi. Türkiye ve dünyadaki güncel gelişmeler ve uygulamalar etraflıca ele alındı. Sistemin bütün olarak görülebilmesi adına konu tüm boyutlarıyla incelenmeye çalışıldı. Sonuç olarak ortaya çıkan yapıt, alanla ilgili herkese katkı sağlayabilecek niteliktedir.

1. Bölüm: Türev Piyasalar
2. Bölüm: Gelecek Sözleşmeleri
3. Bölüm: Forward ve Döviz Piyasaları
4. Bölüm: Opsiyon Sözleşmeleri (Options)
5. Bölüm: Swap Sözleşmeleri
6. Bölüm: Faktoring
7. Bölüm: Forfaiting
8. Bölüm: Leasing
9. Bölüm: Akreditif İşlemleri
10. Bölüm: Dış Ticarette Kullanılan Diğer Finansal Teknikler
11. Bölüm: Kredi Temerrüt Swapları (CDSS)
12. Bölüm: Risk Sermayesi
13. Bölüm: Kredi Derecelendirme ve Basel Kriterleri
14. Bölüm: İnovatif Finansal Ürünler ve Sendikasyon