Dergiler

Dergiler
 
25- Apak, S. “Türkiye Finans Piyasalarının Gelişimi ve AB Ülkeleri ile Karşılaştırılması”, İktisadi Araştırmalar Vakfı Yıllık Dergisi, Sayı 26, 32-37, 2014.
 
24- Apak, S. “Yenilenebilir Hidrojen Enerjisine İlişkin Düzenlemeler, Yasalar ve Standartlar AB Üyeliğine Aday Bir Ülke Olarak Türkiye’nin Karşılaştığı Zorluklar”, İktisadi Araştırmalar Vakfı Yıllık Dergisi, Sayı 25, 56-63, 2013.
 
23- Apak, S. “Yatırım Teşvik Sistemi Hedefleri”, İktisadi Araştırmalar Vakfı Yıllık Dergisi, Sayı 24, 56-62, 2012.
 
22- Apak, S., “The Future of Accounting and Accounting Profession”, World Conferece Series II, İstanbul Ticaret Üniversitesi, İstanbul, 30 Mayıs – 3 Haziran 2007.
 
21- Apak, S., “Riskler Ciddiye Alınmalı”, Tek BORSA Dergisi, Sayı 210, 48-49, 29 Nisan-05 Mayıs 2007.
 
20- Apak, S., “2007’de Ekonomi ve Beklentiler”, ETSO Dergisi, Yıl 8, Sayı 32, 51-54, Aralık 2006.
 
19- Apak, S., M. Güler ve M. Özsoy, “Küresel Gelişmeler ve Stratejik Planlama: Edirne Belediyesi Örneği”, Memleket Mevzuat, Cilt: 2, Sayı: 17, 10-17, Kasım 2006.
 
18- Apak, S. “Küreselleşme ve Türkiye’de Ekonomik Kriz”, TMMOB Makine Mühendisleri Odası Bülteni, Yıl 17, Sayı 95, 34-37, Mayıs – Haziran 2006.
 
17- Uzunoğlu, S., S. Apak ve A.F. Açıkgöz, “Türkiye’deki KOBİ’lerin AB Müzakere Sürecinde Uyuma Yönelik Olarak Korunmaları”, Enerji Teknolojileri ve Mekanik Tesisat Dergisi, 125, 62-71, Mayıs 2006.
 
16- Apak, S., “2005 Yılında Bankacılık Sektörü”, Türkiye ve Dünya Ekonomisinde Yaşanan Genel Sorunlar ve Beklentiler Konferansı, Karaelmas Üniversitesi, Zonguldak, 6 Nisan 2006.
 
15- Apak, S., “2005 yılı Sonlarında Türk Bankacılık Sektörü”, Mali Mevzuat Platformu Dergisi, İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası Mali Mevzuat Platformu 23 Şubat 2006 Aylık Toplantısı, 68-75, 15 Mart 2006.
 
14- Apak, S., S. Uzunoğlu ve A. Atakişi, “Enerji Pazarında Avrasya Ülkelerinin Küresel Etkinliğin Artırılmasında Finansal Piyasaların Önemi,” Küreselleşme Bağlamında Avrasya Toplumları, Uluslararası Konferans, Uluslararası Alatoo Üniversitesi, Bişkek, Kırgızistan, 30 Mart 2006.
 
13- Apak, S., “Avrupa Birliği Geçiş Sürecinde Türkiye-AB Programları- Gümrükler 2007”, Oluşum Dergisi, T. Kütüphaneciler Derneği Edirne Şubesi Yayını, Yıl 12, Sayı 48, 8-21, Ekim-Kasım-Aralık 2004.
 
12- Apak, S., “Babaeski’de Ekonomik Gelişme”, Yöre Aylık Kültür Dergisi, Sayı 51, 36, Haziran 2004.
 
11- Apak, S., “Balkan Ülkelerindeki Küreselleşme ve Sürdürülebilir Kalkınma” Oluşum Dergisi, T. Kütüphaneciler Derneği Edirne Şubesi Yayını, Yıl 10, Sayı 40, 4-23, Ekim-Kasım -Aralık 2002.
 
10- Apak, S., “Uluslararası Düzen ve Türkiye”, EDSİAD Dergisi, Aralık 2001-Şubat 2002, Sayı:6-7, 6-9, 2002.
 
9- Apak, S., “Türk Bankacılık Sisteminde Risk Kaynakları ve Yönetimi”, 5. Türkiye Finans Eğitim Sempozyumu, Balıkesir Üniversitesi Bandırma İİBF, Bandırma, 11-14 Kasım 2001.
 
8- Apak, S., “Türkiye Sorunlarına Çözüm Konferansı IV (Sınır Ticareti)”, Ziraat Mühendisleri Odası, Edirne, 2001.
 
7- Apak, S., “Balkan Bankalar Birliği’nin 21.Yüzyıldaki Rolü”, I. Uluslararası Balkan Sempozyumu, Edirne, 20-21, Nisan 2000.
 
6- Apak, S., “Fransa’da Konut Finansmanı ve Sübvansiyonlar”, Finans Dünyası Dergisi, 80-83, Haziran 1993.
 
5- Apak, S., “Türk Bankacılığında Sermaye Yeterliliği ve Cooke Rasyosu”, Uzman Gözüyle Bankacılık Dergisi, Mayıs 1993.
 
4- Apak, S., “Fransız Bankacılık Sistemi”, Finans Dünyası Dergisi, 70-77, Mart 1993.
 
3- Apak, S., “Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler”, Bankacılar Dergisi, Sayı 9, 6-9, Temmuz 1992.
 
2- Apak, S., “1990 Sonlarında Dünya’da ve Türkiye’de Ekonomik Gelişmeler ve Bankacılık Sektörü”, Para ve Sermaye Piyasası Dergisi, 21-24, Aralık 1990.
 
1- Apak, S., “Türk Bankalarının Almanya’ya Açılması ve Almanya Bankacılık Sistemi”, Para ve Sermaye Piyasası Dergisi, 14-16, Kasım 1990.