Yüksek Lisans Tezleri

 
21- Pınar U., “Türkiye’de finansal kiralama ve faaliyet kiralaması: Tarım sektörü örneği”, Beykent Üniversitesi, S.B.E., 2016.
 
20. Akyüz E., “Hayat sigortalarında tazminat ödeme işlemleri”, Beykent Üniversitesi S.B.E., 2016.
 
19- Hekimoğlu S., “Avrupa Birliğinde Devlet Borçları Sorunu ve Yunanistan Etkisi”, Beykent Üniversitesi, S.B.E., 2016.
 
18- Pınar U., “Türkiye’de Finansal Kiralama ve Faaliyet Kiralaması: Tarım Sektörü Örneği”, Beykent Üniversitesi, S.B.E., 2016.
 
17- Eser Kaya A., “Vakıfbank’ın ana hissedarı olan T.C. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün Vakıfbank ortaklık yapısındaki etkisi hakkında bir araştırma”, Beykent Üniversitesi, S.B.E., 2013.
 
16- Zeynalov C., “Türkiye ve Azerbaycan Finansal Piyasaları ve Türkiye’deki Finansal Ürünlerin Azerbaycan Piyasalarına Uygulanabilirliği”, Beykent Üniversitesi, S.B.E., 2013.
 
15- İşler D., “Küreselleşmenin Uluslararası Finansal Piyasalara Etkisi ve Türkiye Uygulaması”, Beykent Üniversitesi, S.B.E., 2013.
 
14- Çölkesen Z., “Forex Piyasaları ve Kur Tahminleri: Dünya ve Türkiye Örneği”, Beykent Üniversitesi, S.B.E., 2013.
 
13- Bektaş T., “Sermaye Piyasası Araçlarının Vergilendirilmesi ve Vergilerin Sermaye Piyasası Araçlarına Etkisi”, Beykent Üniversitesi, S.B.E., 2013.
 
12- Bilim T., “Turizm İşletmelerinde İşçilik Maaliyetinin Analizi ve Muhasebeleştirilmesi”, Beykent Üniversitesi, S.B.E., 2013.
 
11- Yalçın H., “IMKB Hisse Senedi Fiyatını Etkileyen Faktörler”, Beykent Üniversitesi, S.B.E., 2011.
 
10- Tunalı, E., “Vadeli İşlemler Piyasaları ve Türkiye Vadeli işlem ve Opsiyon Borsası VOB ile Londra Finansal Futures ve Opsiyon Borsası LIFFE’nin Karşılaştırılması”, Trakya Üniversitesi S.B.E., 2009.
 
9- Gürsoy, S., “Basel II’nin Türk Bankacılık Sistemine Etkileri”, Trakya Üniversitesi S.B.E., 2007.
 
8- Kahraman, S., “Merkez Bankalarının Bağımsızlığı ve T.C.Merkez Bankası’nın Bağımsızlığı”, Trakya Üniversitesi S.B.E., 2007.
 
7- Açıkgöz, A.F., “KOBİ’lerde Fon Yönetimi ve E-Finans”, Trakya Üniversitesi S.B.E., 2006.
 
6- Özçelik, O., “Bankacılıkta Risk Analizi ve Riskten Korunma”, Trakya Üniversitesi S.B.E., 2006.
 
5- Demirel, E., “Opsiyon Fiyatlandırmasında Genetik Algoritma Kullanımı”, Trakya Üniversitesi S.B.E., 2005.
 
4- Bolu, Z., “Bankacılıkta Yeniden Yapılandırma ve Kamu Bankalarındaki Uygulamaları”, Trakya Üniversitesi S.B.E., 2004.
 
3- Özdemir, Ö., “Çalışma Sermayesi Yönetimi”, Trakya Üniversitesi S.B.E., 2003.
 
2- Özer, B., “Yönetim Muhasebesi ve Document Company XEROX’un Türkiye’deki Uygulaması”, Trakya Üniversitesi S.B.E., 2002.
 
1- Özköse, S., “Uluslararası Sendikasyon Kredileri”, Marmara Üniversitesi S.B.E., 1996.