Türkiye ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Ekonomik İstikrar Uygulamaları

Türkiye ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Ekonomik İstikrar Uygulamaları
Türkiye ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Ekonomik İstikrar Uygulamaları

Türkiye ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Ekonomik İstikrar Uygulamaları

Bölüm 1. Giriş

Bölüm 2. Gelişmekte Olan Ülkelerde İstikrar Programları

Bölüm 3. Latin Amerika ve Güney Kore’de İstikrar Programları

Bölüm 4. Türkiye Ekonomisi ve İstikrar Sağlamaya Yönelik Çabalar

Bölüm 5. Gelişmekte Olan Ülkelerin İstikrar Programı Deneyimleri ve Türkiye: Bir Karşılaştırma