Ulusal Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

Finans Kulüp – Yönetim Kurulu Üyesi
Muhasebe ve Finansman Öğretim Üyeleri Derneği (MUFAD) – Yönetim Kurulu Üyesi
Muhasebe ve Finansman Tarihçileri Derneği (MUFTAD) – Yönetim Kurulu Üyesi
İktisadi Araştırmalar Vakfı (İAV) – Yönetim Kurulu Üyesi
Türkiye Ekonomi Kurumu
Makine Mühendisleri Odası (MMO)
Yöneylem Araştırması Derneği
Yeminli Mali Müşavirler Odası (YMMO)
Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği (TMUD)
Uluslararası Stratejik Yönetim ve Yöneticiler Derneği (USYYD)